california lutheran university

แนะแนวพร้อมสัมภาษณ์กับตัวแทน California Lutheran University 31 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น.

แนะแนวพร้อมสัมภาษณ์กับตัวแทน California Lutheran University ข่าวดีสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจเรียนต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. จะมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัย California Lutheran University มาแนะแนวเรียนต่อ แบบตัวเป็น ๆ ณ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ NC World Education Links ชั้น 14 ศูนย์การค้า Zen@ Central World NC มหาวิทยาลัย California Lutheran มีวิทยาเขตหลักในเมือง Thousand Oaks เป็นวิทยาเขตที่มีความสวยงาม รายล้อมไปด้วยต้นโอ๊ค เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในอเมริกา เปิดสอน 4 ครั้งต่อปี ในเดือนสิงหาคม พฤศจิกายน กุมภาพันธ์ และพฤษภาคม โดยผู้สมัครเรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน ข้อมูลมหาวิทยาลัย California Lutheran…