deakin university

Deakin University

Deakin University  ก่อตั้งขึ้นในปี1974 ที่เมือง Melbourne ที่ Victoria ตั้งชื่อตามประธานาธิบดีคนที่สองของประเทศออสเตรเลีย คือ นาย Alfred Deakin มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในด้านงานวิจัย คณาจารย์ที่มีคุณภาพ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยครบครัน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ รวมทั้งหลักสูตรที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพเพื่อรองรับความต้องการของนักศึกษาทั้งในออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติ และนี่คือเหตุผลที่ทำให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานสากลมากขึ้น ในปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 54,000 คน และมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 5,500 คนจากทั่วโลก นอกจากหลักสูตรในระดับต่างๆแล้ว Deakin University ก็ยังให้ความสำคัญกับหลักสูตรภาษาอังกฤษอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติไม่น้อยที่ต้องการเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย Deakin ได้จัดให้มีหลักสูตรภาษาอังกฤษที่หลากหลายสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการ พัฒนาภาษาอังกฤษที่ต่างกัน เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เข้มข้น (Intensive Academic Preparation) ที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเวลา เข้าไปศึกษาในระดับต่างๆแล้วจะไม่มีปัญหาในการเรียน หรือหลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อสอบ IELTS ทุกหลักสูตรของ Deakin University ล้วนแต่มีคุณภาพ ทั้งในด้านเนื้อหา รูปแบบการเรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อีกทั้งอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสิ้น ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับความนิยมอย่างมาก แต่หลักสูตรที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากทั้งนักศึกษาชาวออสเตรเลีย และนักศึกษาต่างชาติมาก ก็คือ […]