รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

Mander Portman Woodward

MPW โรงเรียน Mander Portman Woodward ตั้งอยู่ที่เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านการเรียนการสอนที่เข้มข้นพิเศษสำหรับนักเรียนที่มีเป้าหมายจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษ เช่น Oxford University,…

Read more

St. John’s College โรงเรียนเอกชนสหศึกษา ตั้งอยู่ในเมือง Portsmouth

      St. John’s  College โรงเรียนเอกชนสหศึกษา ตั้งอยู่ในเขต Southsea เมืองPortsmouth เมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของอังกฤษ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการสอนและการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ ด้านกีฬาและการทำกิจกรรมต่างๆ …

Read more

Abbots bromley school

      โรงเรียน Abbots bromley ตั้งอยู่ในเมือง Staffordshire มีที่สิ่งแวดล้อมที่สวยงาม โดยก่อตั้งมาแล้วกว่า 139 ปี ซึ่งอยู่ห่างจากเมือง…

Read more

Windermere School

      Windermere School โรงเรียนสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 – 18 ปี ที่ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติ Lake District…

Read more

Queen Ethelburga’s Collegiate

      โรงเรียนมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 14  – 19 ปี เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับหลักสูตร GCSEs และ A Level…

Read more

Cheltenham College

      Cheltenham College ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1841 เป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำของสหราชอาณาจักร ซึ่งเน้นนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนการสอน ภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสถานที่ รวมถึงหอพักในโรงเรียน…

Read more

Tettenhall College

Tettenhall College เป็นโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศอังกฤษในหมู่บ้าน Tettenhall ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 40 นาทีจาก Birmingham Airport –  มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่พิเศษเหมาะสมสำหรับเด็กหญิงและเด็กชายที่มีอายุระหว่าง 2-18…

Read more

Myddelton College

Myddelton College Summer School 2017 โรงเรียน Myddelton College เป็นโรงเรียนมัธยมแบบสหศึกษา ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวลล์ ที่มีความปลอดภัยแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม มีทั้งแบบพักประจำและไปกลับ…

Read more