Why study at the University of Westminster?


University of Westminster เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในอังกฤษยาวนานกว่า 175 ปี ก่อตั้งเมื่อปี 1838 และอยู่กลางเมืองลอนดอน มีนักศึกษามากกว่า 20,000 คน จากกว่า 169 สัญชาติ ซึ่งทำให้นักเรียนของ University of Westminster ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม องค์ความรู้จากเพื่อนนักเรียนต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก

 • หลักสูตรได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำกว่า 300 หลักสูตรทั้ง foundation, Bachelors, Masters and research degrees
 • มี Career Development Centre เพื่อช่วยนักศึกษาในด้านเพิ่มโอกาสในการหางาน และสร้างประสบการณ์ในการทำงานเพื่อสร้างการประสบความสำเร็จ
 • เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อด้านการสอนและงานวิจัย
 • ทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำเช่น BBC, Sony, the Financial Times and Mitsubishi
 • มี 4 แคมปัส โดย 3 แห่งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอนและ 1 แห่งใน Harrow, North-West London มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันตลอด 24 ชั่วโมง
 • Top 15 ของมหาวิทยาลัยที่มีนักเรียนต่างชาติมากที่สุดในโลก (Times Higher Education, 2017)
 • มีทุนการศึกษาให้นักเรียนมากกว่า 700 ทุนต่อปี

หลักสูตรที่เปิดสอนและได้รับความนิยมจากนั้นเรียนไทย

 • MA/MSc Marketing Communications,
 • MA/ MSc Marketing Management
 • MS International Business and Management
 • MA Fashion Business Management
 • MA Teaching English for Speakers of other Languages (TESOL)
 • MA Communication
 • MA International Media Business
 • MA Architecture

ตัวอย่าง Accommodation
      หากน้องๆ คนไหนสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศ สามารถสอบถามเราได้ที่เบอร์ 02-613-1515 และอีเมล studyabroad@newcambridge.com เรายินดีให้คำปรึกษาน้องๆ และดำเนินการสมัครให้ จนถึงขั้นตอนการทำวีซ่า ทั้งหมดฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ
      สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น การเรียน IELTS สามารถสอบถามเราได้ที่เบอร์ 02 613 1177 และอีเมล info@newcambridge.com