ทำไมต้องเรียนที่ Middlesex University London


Middlesex University ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1992 ซึ่งมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนมีทั้งหมด 4 วิทยาเขต ได้แก่ Hendon ซึ่งเป็น Main Campus แคมปัสนี้เป็นที่ตั้งของภาควิชา Performing Arts ภาษาอังกฤษ วรรณคดี การแปล การออกแบบรวมทั้งภาควิชาสื่อสารมวลชล Cat Hill เป็นที่ตั้งของ School of Arts and Design และ Archway เป็นสถานที่สอนวิชาเฉพาะด้านทางการพยาบาล สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
– มีหลักสูตรเด่นคือ ด้านการออกแบบ (Design), Multimedia, Business Management, Marketing Management
– มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรให้เลือกหลากหลายจำนวนมากกว่า 300 หลักสูตรสำหรับระดับปริญญาตรี และกว่า 100 หลักสูตร สำหรับระดับปริญญาโท
– ทั้ง 4 วิทยาเขตตั้งอยู่ในกรุงลอนดอน แวดล้อมด้วยอาคารเรียนสไตล์ร่วมสมัยและทันสมัย สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ในบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา เหมาะแก่การเรียน การพักอาศัย และการพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องด้วยใกล้กับชุมชนที่พร้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คลับ บาร์ ศูนย์กีฬา ตลาดสด รวมถึงแหล่งจับจ่ายซื้อของมากมาย
– นอกจากนั้น Middlesex University ยังมีวิทยาเขตที่ Dubai และ Mauritius ซึ่งทำให้ Middlesex University ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติมากที่สุด
– ในแต่ละปีทางมหาวิทยาลัยจะเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าสอบ Placement Test ฟรีในประเทศไทย นักเรียนที่สอบผ่านสามารถยื่นผลคะแนนเข้าสมัครได้โดยตรง โดยไม่ต้องยื่น IELTS ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนประหยัดค่าสอบได้ส่วนหนึ่ง
– Middlesex University เป็นมหาวิทยาลัยที่ติด 1ใน 10 อันดับที่นักศึกษาจบการศึกษาแล้วมีงานทำในอังกฤษ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไปเรียนต่อต่างประเทศ ฟรี ได้ที่ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศ NC World Education Links  หรือโทรสอบถามได้ที่ 02-613-1515
เรียนแพทย์ที่จีนกับ Tongji Medical College