TESTIMONIALS

ประสบการณ์การเรียนต่อที่ Nankai University ของสองนักเรียนไทย น้องปาล์มและน้องเจม

      Nankai University ตั้งอยู่ในเมืองเทียนจิน เป็นเมืองแนะนำสำหรับนักช็อป เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพรีเซนต์งาน การส่งรีพอร์ต นักเรียนใน Class…

Read more

น้องเม็ดบัวกับความท้าทายครั้งใหม่ ในการเรียน ป.โท ที่ University of York

น้องเม็ดบัว บัณฑิตจากคณะรัฐศาสตร์ IR (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัวเอง มุ่งมั่นว่าต้องไปเรียนต่อต่างประเทศเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ทันโลก จึงเลือกเรียนปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ…

Read more