เจ็บป่วยที่อังกฤษ รักษาฟรี?

เจ็บป่วยที่อังกฤษ รักษาฟรี?

National Health Service หรือ NHS รักษาฟรีแก่ประชาชนชาวอังกฤษหรือคนที่ย้ายถิ่นฐานหรือมาเรียนที่นี่ แต่เราต้องได้วีซ่าที่ถูกต้องและลงทะเบียนกับ NHS ก่อน ถึงจะได้รับสิทธิ์นี้ โดยวีซ่าที่ถูกประเภท คือ วีซ่านักเรียน, วีซ่าทำงาน, วีซ่าคู่สมรส หรือวีซ่าถาวร หากเป็นวีซ่าท่องเที่ยวยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการรักษากับ NHS นอกเหนือจากนี้หากไม่ใช่พลเมืองถาวรที่ UK อาจต้องเสียค่าธรรมเนียม NHS แบบรายปี

 โดยค่าบริการ ซึ่งคิดเป็น 200 ปอนด์ต่อปีสำหรับคนทั่วไป และ 150 ปอนด์ต่อปี สำหรับนักศึกษา (ซึ่งยกเว้นการชำระค่าบริการสำหรับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปีที่กำลังศึกษาอยู่ (full-time education) บุคคลอายุ 60 ปีขึ้นปี และ บุคคลมีครรภ์) ต้องชำระในขณะดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ เมื่อได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้ว สิ่งแรกที่ต้องทำเมื่อมาถึงอังกฤษก็คือลงทะเบียนกับ GP (General Practice) ใกล้บ้าน เมื่อลงทะเบียนเป็นคนไข้ประจำเรียบร้อยแล้ว ถึงจะสามารถไปหาหมอ ขอรับการรักษาได้

 สิทธิประโยชน์คือได้รับการรักษาฟรีแต่อาจมีค่ายาที่ต้องชำระด้วยตนเอง หากเป็นยาตัวแพง ยาหายาก หรือยาหาง่าย จะมีค่าใช้จ่ายในราคาที่ถูกกว่าทั่วไปต่อตัวยา ซึ่งจะได้ราคานี้ต่อเมื่อเรานำใบสั่งยาจาก NHS ไปยื่นที่เภสัชเท่านั้น

 แต่ไม่คลอบคลุมเรื่อง การตรวจวัดสายตา, การรักษาทางทันตกรรม, ค่าใช้จ่ายใบสั่งยา, การฉีดวัคซีนบางประเภท, การส่งตัวกลับประเทศบ้านเกิดหากต้องการรับการรักษาที่นั่นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ และหากต้องมีการรักษาเฉพาะด้าน หมอ GP จะทำการส่งเราไปยังโรงพยาบาล เพื่อรักษากับ Consultant หรือหมอเฉพาะทางซึ่งอาจต้องรอคิวนาน

*หมายเหตุ: NHS มีไว้สำหรับโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ดังนั้นหากต้องการเข้ารับบริการคลินิกเอกชน ควรทำประกันสุขภาพ

 ในกรณีแพทย์ออกใบสั่งยาให้ สามารถนำใบสั่งยาไปร้านขายยาในพื้นที่เพื่อรับยา เช่น ร้าน Booths เป็นต้น ค่าใช้จ่ายของใบสั่งยานั้นขึ้นอยู่กับว่าลงทะเบียน NHS ที่ไหนในประเทศอังกฤษ ในอังกฤษ ใบสั่งยามีค่าใช้จ่าย 9.35 ปอนด์ต่อรายการ ยกเว้นบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปีและกำลังศึกษาเต็มเวลา รวมถึงบุคคลอายุมากกว่า 60 ปี หรือตั้งครรภ์ หากอยู่ในหมวดหมู่เหล่านี้ ไม่ต้องเสียค่าใบสั่งยา โดยค่าใช้จ่ายตามใบสั่งแพทย์จะจ่ายเมื่อไปรับยาตามร้านขายยาในพื้นที่

 Immigration Health Surcharge หรือ IHS เป็นค่ารักษาพยาบาลของประเทศอังกฤษที่ผู้ที่ไม่ใช่พลเมืองชาวอังกฤษ ต้องจ่ายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสมัครวีซ่า เนื่องจาก IHS ได้รับการอนุญาตให้เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพฟรีจาก National Health Service (NHS) ของประเทศอังกฤษ

*หมายเหตุ: วีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่าระยะสั้นเป็นเวลาน้อยกว่า 6 เดือนจะไม่ได้รับการชำระสำหรับ IHS เมื่อสมัครจากนอกประเทศอังกฤษ

 ค่าธรรมเนียม IHS

  • 300 ปอนด์ต่อปีสำหรับวีซ่านักเรียน (Tier 4) และ Tier 5 (Youth Mobility Scheme)
  • 400 ปอนด์ต่อปี สำหรับการยื่นขอวีซ่าอื่นๆและวีซ่าการย้ายถิ่นฐาน

 ค่า IHS ของแต่ละคนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับระยะเวลาของ”วีซ่า” ที่ได้รับ (เช่น Short term student แบบ 11 months ต้องจ่ายค่า IHS ราคา 11 เดือน ถึงแม้ว่าผู้เรียนจะอยู่เพียง 8 เดือน) และปัจจัยอื่นๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยน (USD) เป็นต้น สามารถคำนวณค่า IHS ได้ทาง https://www.immigration-health-surcharge.service.gov.uk/checker/type โดยใส่ข้อมูลของตัวเองและระยะเวลาของคอร์สเรียน จากนั้นระบบจะคำนวณค่าใช้จ่ายที่เราจำเป็นต้องชำระให้อัตโนมัติ