เปิดวาร์ป 40 ยูดัง

เปิดวาร์ป 40 ยูดังใน UK ที่กต.ไทยรับรอง หลักสูตร LLM อัพเดตล่าสุด 2022🔥

🧑‍⚖เรียนจบแล้วสามารถสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา(สนามจิ๋ว)ได้เลย

1.Bournemouth University

– Master of Laws in Intellectual Property Law

2.BPP University

– Master of Laws in International Business Law

3.Brunel University

– Master of Laws in International Intellectual Property Law

4.King’s College London

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in Transnational Law

– Master of Laws in Tax Law

– Master of Laws in International Tax Law

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Law in Intellectual Property and Information Law

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Financial Law,

5.London School of Economics and Political Science

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation,

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in Corporate and Commercial Law,

– Master of Laws in Competition Innovation and Trade Law,

– Master of Laws in Taxation

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in Banking Law and Financial Regulation

6.Middlesex University

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in Employment Law

7.Nottingham Trent University

– Master of Laws in International Trade Law

8.Oxford Brookes University

– Master of Laws in International Law,

9.Queen Mary and Westfield College

(ชื่อใหม่ Queen Mary University of London)

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in Banking and Finance Law,

– Master of Laws in Commercial and Corporate Law,

– Master of Laws in Computer and Communications,

– Master of Laws in Comparative and International Dispute Resolution,

– Master of Laws in Insurance Law,

– Master of Laws in Media Law,

– Master of Laws in Tax Law

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in Environmental Law

10.School of Oriental and African Studies (SOAS)

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Banking Law,

– Master of Laws in Banking and Financial Law,

– Master of Laws in International Economic Law

11.Swansea University

– Master of Laws in International Maritime Law

12.University of Aberdeen

– Master of Laws in International Law,

– Master of Laws (General Law),

– Master of Laws in Oil and Gas Law,

– Master of Laws (Criminal Justice),

– Master of Laws in Commercial Law,

– Master of Laws in Criminal Justice and Criminology,

– Master of Laws in Criminal Justice and Human Rights,

– Master of Laws Private International Law

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Commercial Law with Professional Skills

– Master of Laws in Energy and Environmental Law

13.University of Birmingham

– ปริญญาเอกทางกฎหมาย

14.University of Bristol

– Bachelor of Laws

– Master of Laws in Commercial Law,

– Master of Laws in International Law,

– Master of Laws in Maritime Law

15.University of Cambridge

– Bachelor of Arts (Law Tripos) , (หลักสูตร 3 ปี)

– Master of Laws (LL.M.,)

16.University College London

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Banking and Finance,

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in Criminal Justice, Family and Social Justice

– Master of Laws in Family and Children Law

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Maritime Law

– Master of Laws in International Banking and Finance

17.University of Dundee

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Environmental Law

18.University of Durham

– Bachelor of Laws

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Trade and Commercial Law

19.University of East Anglia

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Commercial and Business Law

– Master of Laws in International Trade Law

– Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law

20.University of Edinburgh

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Competition Law and Innovation,

– Master of Laws in Innovation, Technology and the Law,

– Master of Laws in Commercial Law

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in Global Environment and Climate Law

(กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศระหว่างประเทศ)

– Master of Laws in International Banking Law and Finance

21.University of Exeter

-Master of Laws in International Commercial Law

22.University of Essex

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Information Technology, Media and E- Commerce,

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็น Master of Laws in Internet Law ซึ่ง ก.ต. รับรองแล้ว)

– Master of Laws in Internet Law,

– Doctor of Philosophy in Law

– Master of Laws in International Commercial and Business Law

– Master of Laws in International Trade Law

23.University of Glasgow

– Master of Laws in Corporate and Financial Law,

– Master of Laws in International Law

– Master of Laws in Intellectual Property and Digital Economy

– Master of Laws in International Commercial Law

24.University of Huddersfield

– Master of Laws in International Law,

25.University of Kent

– Master of Laws in Human Rights,

– Master of Laws in Criminal Justice

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in Criminal Justice Law)

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Environmental Law

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in International Environmental Law and Policy)

– Master of Laws in International Environmental Law with Human Rights

– Master of Laws in Intellectual Property

– Master of Laws in Intellectual Property with International Commercial Law

26.University of Leeds

– Master of Laws in Cyberlaw : Information Technology, Law and Society,

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in International Law,

– Master of Laws in Criminal Law and Criminal Justice,

– Doctor of Philosophy in Law. entre of Criminal Justice Study, ปริญญาเอกทางกฎหมาย

– Master of Laws in Intellectual Property Law

– Master of Laws in International Trade Law

– Master of Laws in International Insolvency Law

27.University of Leicester

– Master of Laws in International Commercial Law

28.University of Liverpool

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws (LL.M.,)

29.University of London

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in Intellectual Property Law

30.University of Manchester

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Financial Law,

– Master of Laws in International Business Law,

– Master of Laws in Tax Law

– Master of Laws in Intellectual Property

– Master of Laws in International Business and Commercial Law

– Master of Laws in International Trade Transactions

31.University of Newcastle Upon Tyn

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Environmental Regulation and Sustainable Development

32.University of Nottingham

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Law,

– Master of Laws in Law

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in Maritime Law

– Master of Laws in Environmental Law

– Master of Laws in International Tradeand Commercial Law

– Master of Laws in International Trade and Commercial Law

33.University Of Northumbria

– Master of Laws in International Trade Law

34.University of Oxford

– M.A. ทางกฎหมาย,

– Majister Juris,

35.University of Reading

– Master of Laws in International Law,

– Master of Laws in International Corporate Finance

36.University of Southampton

– Master of Laws in Maritime Law

37.University of Strathclyde

– Master of Laws

– Master of Laws in International Economic Law

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Master of Laws in International Commercial Law)

38.University of Sunderland

– Master of Laws in International Human Rights

39.University of Sussex

– Master of Laws in International Financial Law,

– Master of Laws in Information Technology and Intellectual Property Law,

– Master of Laws in International Commercial Law

– Master of Laws in International Trade Law

40.University of the West of England, Bristol

– Master of Laws in International Trade and Economic Law

41.University of Wales

– Master of Laws in Legal Aspects of Marine Affairs

42.University of Warwick

– Bachelor of Laws (LL.B.)

– Master of Laws (LL.M.,)

– Master of Laws in International Economic Law

*update ข้อมูลล่าสุด เมษายน 2564

Source: https://ojc.coj.go.th

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก bit.ly/WEL-Conselor

𝐍𝐂 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐬 ช่วยให้คุณศึกษาต่อต่างประเทศได้ง่ายขึ้น “ฟรี”

ดูแลการสมัครทุกขั้นตอน

ตรวจ SOP

สมัครวีซ่า

หาที่พัก

ปรึกษาด้านศึกษาต่อต่างประเทศ เรามีข้อมูลที่อัพเดตสุด

𝐍𝐂 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐢𝐧𝐤𝐬 ชั้น 14 CENTRAL @ Central World

𝐓𝐞𝐥. : 02-6131515, 095-8363867

𝐋𝐈𝐍𝐄 : @worldeducationlink หรือคลิก bit.ly/WEL-Conselor