เตรียมตัวดี มีชัยไปกว่าครึ่ง !

สำหรับน้องๆที่มีแผนในการศึกษาต่อต่างประเทศ แน่นอนว่าต้องมีการเตรียมตัว เตรียมการต่างๆหลายขั้นตอน ตั้งแต่ศึกษาข้อมูลของทางมหาวิทยาลัยหรือคณะที่น้องๆสนใจ เรื่องของเอกสารต่างๆ การสอบ IELTS การเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้นหากน้องๆมีการวางแผนล่วงหน้าก็จะทำให้ชีวิตของน้องๆง่ายขึ้น