เรียนภาษาอังกฤษ Summer School กับ Rose of York Language School

      Rose of York เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษน้องๆจะสามารถเรียนภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกับการฝึกฝนทดลองใช้ภาษาและใช้ชีวิตในเมืองลอนดอน เมืองหลวงของประเทศอังกฤษไปในตัว       Rose of York มีนักเรียนที่มาจากประเทศต่างๆทั่วโลก เช่น ญี่ปุ่น อิตาลี ตุรกี รัสเซีย สเปน ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ เป็นต้น ความหลากหลายทางด้านเชื้อชาตินี้จะทำให้น้องๆได้สัมผัสกับความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม รวมถึงได้เพื่อนใหม่จากประเทศต่างๆเหล่านี้ด้วย คอร์สเรียนที่น่าสนใจ General English IELTS Exam Preparation Cambridge Exam Preparation Business English OET Preparation English For Specific Purposes English For Work Young Learners Programmes University Preparation On Demand Courses Part-Time Courses…

Adcote School

      Adcote School เป็นโรงเรียนหญิงล้วน ตั้งอยู่ที่เมือง Shrewsbury ห่างจากเมืองใหญ่ซึ่งก็คือเมือง Birmingham ประมาณ 20-30 นาที เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 7 ปี จนถึง 18 ปี       Adcote School ให้ความสำคัญกับค่านิยมและศีลธรรมของประเทศอังกฤษ และจะพยายามปลูกฝังให้นักเรียนให้ความสำคัญกับค่านิยมเหล่านี้ด้วย เช่น ความเป็นประชาธิปไตย การเคารพและทำตามกฎหมาย การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน การยอมรับในความแตกต่างของความเชื่อและศาสนา เป็นต้น       ข้อดีของการเรียนโรงเรียนหญิงล้วนคือ ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กผู้หญิง ทำให้เด็กมีกล้าแสดงออก และมีความมั่นใจทั้งในห้องเรียนและการทำกิจกรรมนอกห้องเรียน       นอกจากนี้ Adcote School ยังมีการเตรียมความพร้อมทางด้านการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยด้วย โดยหลักสูตรที่เป็นที่นิยมคือ STEM (Science Technology Engineering and Mathematics Education)   คอร์สเรียนที่เปิดสอน Lower School –…