FINTECH นวัตกรรมแห่งอนาคต สายงานคน Cool ยุค Digital #เพราะโลกเปลี่ยนไปแล้ว น่าเรียน เติบโตไว หางานง่าย รวยเร็ว รายได้สูง

FINTECH นวัตกรรมแห่งอนาคต สายงานคน Cool ยุค Digital #เพราะโลกเปลี่ยนไปแล้ว น่าเรียน เติบโตไว หางานง่าย รวยเร็ว รายได้สูง

FINTECH คืออะไร?

FINTECH หรือ Financial Technology คือสาขาเรียนแห่งนวัตรกรรม เทคโนโลยี และอนาคตของธุรกิจการเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น Banking Transaction (QR Payment หรือการถอนเงินผ่าน Mobile Banking), Blockchain, Crypto currency, AI, Big Data, Cyber Security, Investment & Financial Software, Machine Learning, หรืออื่นๆอีกมากมาย. วัตถุประสงค์หลักของ FINTECH คือการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ เพื่อตอบสนอง Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ทั้งปัจจุบันและอนาคต อีกทั้งยังสร้างความสะดวกสบาย รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้นสำหรับทุกๆธุรกรรมทางการเงินของผู้ใช้งาน

ทำไมต้อง FINTECH

 • สายงานเติบโตไว ได้อัพเดทความรู้ใหม่ตลอดเวลา
 • หางานง่าย รายได้ดี
 • มีโอกาสโตได้ในหลายสายงาน
 • เป็นที่ต้องการขององกรณ์ชั้นนำในหลายๆประเทศ
 • งานไม่ซ้ำ project ไม่จำเจ
 • งาน Active และ สร้างสรรค์ ได้ใช้ความคิดล้ำๆไม่จำกัด
 • เป็นนักสร้างอนาคต เท่ไม่ไหว
 • .เข้าถึง Technology ใหม่ๆ ได้ก่อนใคร

หลักสูตร FINTECH เด่น ดัง ใน UK

 • University of Birmingham : MSc Financial Technology
 • Coventry University : FinTech MSc
 • University of Exeter : MSc Financial Technology (FinTech)
 • University of Essex : MSc Financial Technology (Finance / Computer Science)
 • University of Kent : Financial Technology - MSc
 • University of Westminister : FINTECH with Business analytics MSc
 • University of Reading : Masters in Finance and Financial Technology (FinTech)