วิทยาศาสตร์

Cranfield University

ถ้าพูดถึง การเรียนต่อประเทศอังกฤษ Cranfield University มหาวิทยาลัยแครนฟิล์ด นับเป็นมหาวิทยาลัยต้นๆ ที่คนอยากเรียนต่อต่างประเทศจะนึกถึง เพราะมีชื่อเสียงดี ranking สูง Cranfield University มหาวิทยาลัยแครนฟิล์ด ก่อตั้งเมื่อ 1946 เปิดสอนในระดับปริญญาโทและเอกเท่านั้น  ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศอังกฤษ ใกล้เมือง Cambridge มีสองวิทยาเขต โดยวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่แครนฟิล์ด เบดฟอร์ดเชอร์ และวิทยาเขตที่สองคือวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรที่ชรีเวนแฮม ออกซฟอร์ดเชอร์ มหาวิทยาลัยนี้เน้นหลักสูตรบริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การจัดการนวัตกรรม ด้านงานวิจัยร้อยละ 81 ของ Cranfield University มหาวิทยาลัยแครนฟิล์ด ได้รับการประเมินให้เป็นงานวิจัยชั้นนำระดับโลกหรือมีความเป็นเลิศในระดับสากล และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิศวกรรมศาสตร์การบิน และอวกาศ ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยขึ้นเป็นอันดับ 1 ของอังกฤษสำหรับนักศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการบินและเทคโนโลยี  นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่เป็นเจ้าของและดำเนินกิจการสนามบินของตนเองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 70 ปี ส่วนสาขาบริหารธุรกิจ เช่น MBA ติดอันดับ 1 ในวิชา Economics Cranfield University มหาวิทยาลัยแครนฟิล์ด มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ นับเป็น Modern University ชั้นนำแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ […]