รายชื่อมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

Windermere School

      Windermere School โรงเรียนสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 – 18 ปี ที่ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติ Lake District…

Read more

INTO University of Gloucestershire

      University of Gloucestershire เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งในเมือง Gloucestershire ประเทศอังกฤษ และมีทั้งหมด 3 วิทยาเขต โดยมี…

Read more

INTO Newcastle University London

      Newcastle University London มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษ ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการมานานกว่า 180 ปี โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท โดยมีคอร์สเด่นในด้าน Business เป็นอย่างมาก…

Read more

Queen Ethelburga’s Collegiate

      โรงเรียนมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนอายุ 14  – 19 ปี เพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับหลักสูตร GCSEs และ A Level…

Read more
university of winchester, Study abroad, nc world education links

University of Winchester

      University of Winchester เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ก่อตั้งแต่ปี 1840 ตั้งอยู่ที่เมือง Winchester มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองที่มีความปลอดภัยสูงและมีระบบดูแลนักศึกษาที่ได้มาตรฐาน โดยนักเรียนสามารถนั่งเครื่องบินไปลงที่ Southampton Airport…

Read more

Cheltenham College

      Cheltenham College ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1841 เป็นหนึ่งในโรงเรียนชั้นนำของสหราชอาณาจักร ซึ่งเน้นนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางในการเรียนการสอน ภายในโรงเรียนมีสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสถานที่ รวมถึงหอพักในโรงเรียน…

Read more

Tettenhall College

Tettenhall College เป็นโรงเรียนเอกชนที่ตั้งอยู่ใจกลางของประเทศอังกฤษในหมู่บ้าน Tettenhall ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 40 นาทีจาก Birmingham Airport –  มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่พิเศษเหมาะสมสำหรับเด็กหญิงและเด็กชายที่มีอายุระหว่าง 2-18…

Read more

Myddelton College

Myddelton College Summer School 2017 โรงเรียน Myddelton College เป็นโรงเรียนมัธยมแบบสหศึกษา ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเวลล์ ที่มีความปลอดภัยแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม มีทั้งแบบพักประจำและไปกลับ…

Read more