การส่งสิ่งของกลับไทย หลักจากเรียนจบทำยังไง?

น้องๆนักเรียนหลายคนที่ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ เมื่อเรียนจบมาแล้วจำเป็นที่จะต้องเดินทางกลับประเทศไทย หลายๆ คนมักจะถามเราสิ่งของต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า เครื่องครัว หรือตำราเรียนต่างๆที่อยู่ในประเทศอังกฤษนั้นเราจะส่งกลับประเทศไทยได้อย่างไร วันนี้ทาง NC World Education Links เราจึงเล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้เขียนบทความนี้ขึ้นเพื่อที่จะแนะนำน้องๆ นักเรียนที่จะกำลังเตรียมตัวเดินกลับประเทศไทย
โดยการส่งของกลับมาที่ประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งออกมาได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ

  1. ส่งสิ่งของมาทางเครื่องบิน

โดยการส่งมาทางเครื่องบินนั้น โดยปกติเมื่อนักเรียนเดินทางกลับมาทางสายการบินต่างๆ ก็จะอนุณาติให้นักเรียนสามารถพกสัมภาระติดตัวกลับมาได้อยู่แล้ว แต่อาจจะมีการจำกัดน้ำหนักสิ่งของที่เอามาด้วย ทำให้ถ้าหากน้องๆ นักเรียนต้องการขนของทีมีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมากอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควร หรือการจะโหลดสิ่งของมาในเครื่องบินนั้นก็มีราคาสูงทางเราจึงไม่ขอแนะนำให้ขนส่งสินค้ามาทางนี้

  1. ส่งสิ่งของมาทางเรือ

โดยการขนส่งมาทางเรือนั้น เป็นวิธีที่เราขอแนะนำให้กับน้องๆนักเรียนส่งของกลับมาทางเรือเพราะว่ามีความปลอดภัย และมีราคาค่อนข้างต่ำ โดยเฉพาะกับนักเรียนที่เรียนในประเทศอังกฤษตั่งแต่ 1 ปี ขึ้นไปจะไม่ต้องเสียภาษีในการขนส่งสิ่งของกลับประเทศไทย
โดยในปัจจุบันมีผู้ให้บริการด้านการขนส่งสินค้าอยู่มากมายเช่น Cnshipping service ซึ่งนักเรียนสามารถตรวจสอบราคาสิ้นค้าที่นักเรียนต้องการจะจัดส่งผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ได้เลยและยังจัดส่งสินค้ามาถึงหน้าบ้านนักเรียนโดยที่นักเรียนไม่จำเป็นต้องไปรับสินค้าที่ท่าเรืออีกด้วย ซึ่งนับเป็นการบริการที่มีความสะดวกมากเลยทีเดียว
แต่อย่างไรก็ตามการส่งสินค้ามาทางช่องทางต่างๆก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเช่น ถ้าขนส่งมาทางเครื่องบินก็จะมีความรวดเร็ว แต่ก็จะต้องแลกด้วยค่าบริการที่สูง แต่ถ้าใช้การขนส่งสินค้าทางเรือก็จะเหมาะกับสิ่งของที่ไม่ได้รีบต้องการที่จะใช้เช่นเสื้อผ้า ตำราเรียน เพราะการขนส่งทางเรือนั้นมีระยะเวลาการเดินทางที่ค่อนข้างนาน (ประมาณ 60 วัน) แต่ก็มีข้อดีตรงที่มีค่าบริการที่ต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับการขนส่งทางเครื่องบิน