10 เหตุผลที่ต้องไปเรียนต่อต่างประเทศ


เหตุผลที่ต้องไปเรียนต่อต่างประเทศ

  1. เพื่อเพิ่มความมั่นใจในตนเองและความเป็นตัวของตัวเอง
  2. เพื่อเรียนภาษาต่างประเทศ
  3. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศของตนเอง
  4. เพื่อเพิ่มโอกาสการได้งาน
  5. เพื่อเปิดโลกกว้าง
  6. เพื่อฝึกทักษะการปรับตัว การสื่อสารกับผู้อื่น
  7. เพื่อเปิดประสบการณ์วัฒนธรรมที่ต่างจากเรา
  8. เพื่อหาเพื่อนใหม่ๆ
  9. เพื่อการท่องเที่ยว
  10. เพื่อค้นหาตัวตนและรู้จักตัวเองมากขึ้น