เรียนแพทย์ที่จีนกับ Tongji Medical College

Tongji Medical College, Huazhong University of Science & Technology, Wuhan P.R. China หลักสูตร 6 ปี – English-taught MBBS Program ที่มีการเรียนตลอดหลักสูตร ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
• เป็นหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากกระทรวงสาธารณสุขของจีน อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากแพทยสภาเมื่อเรียนจบแล้วสามารถกลับมาสอบใบประกอบโรคศิลป์ของไทยได้
• ได้รับการรับรองโดยโรงพยาบาลที่ใช้ในการเรียนการสอนระดับคลินิกที่ ระบุมาในหลักสูตร และอยู่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ
1. Tongji Hospital Address: 1095 Jiefang Road Wuhan City Hebei Province, P.R. China
2. Wuhan Union Hospital Address: 1086 hankou Jiefang Road, Qiokou District Wuhan, P.R. China
• เชี่ยวชาญในสาขาวิชาศัลยกรรมทั่วไปและการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะและ เป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมทั่วไป และการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในจีน
• มีโครงการความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนทางวิชาการในต่างประเทศ มากกว่า 40 สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมนี ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ฮ่องกง รวมถึงองค์การอนามัยโลก และกองทุนเด็กขององค์การสหประชาชาติ

หากน้อง ๆ คนไหนที่สนใจไปเรียนภาษาต่างประเทศ ในราคาสบายกระเป๋า สามารถสอบถามเราได้ที่เบอร์ 02-613-1515 หรือ 095-580-6597 และอีเมล studyabroad@newcambridge.com  รวมทั้งสามารถเข้ามาปรึษาเราได้ที่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ NC World Education Links ชั้น 14 ศูนย์การค้า Zen@ Central World เรายินดีให้คำปรึกษาน้องๆ และดำเนินการสมัครให้ จนถึงขั้นตอนการทำวีซ่า ทั้งหมดฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเลยค่ะ

สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น การเรียน IELTS สามารถสอบถามเราได้ที่เบอร์ 02-613-1177 และอีเมล info@newcambridge.com