Anglia Ruskin University

Anglia Ruskin University ก่อตั้งเมื่อปี 1858 ซึ่งแต่เดิมเป็น Cambridge School of Art มีวิทยาเขตตั้งอยู่ใน 4 เมืองสำคัญอย่าง Cambridge, Chelmsford, London และ Peterborough เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในท็อป 40 สถาบันการศึกษาของ UK และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวของ UK ที่ได้รับตำแหน่งมหาวิทยาลัยดาวรุ่ง และได้รับการคาดหมายว่าจะกลายเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกภายในปี 2030

มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนออกเป็น 4 ภาคคณะวิชาดังนี้
Faculty of Business and Law
Faculty of Arts, Humanities & Social Sciences
Faculty of Health, Education, Medicine & Social Care
Faculty of Science & Engineering

มหาวิทยาลัยมีภาคคณะที่โดดเด่น จากการจัดอันดับคณะของมหาวิทยาลัยทุกแห่งใน UK ดังนี้
Rank 20th in Agriculture and Forestry, the Complete University Guide 2023
Rank 21st in Tourism, Transport, Travel & Heritage studies, the Complete University Guide 2023
Rank 24th in Forensic Science, the Complete University Guide 2023
Rank 25th in Media and Film University Guide 2023Studies, the Guardian 2022
Rank 34th in Marketing, the Complete