Arizona State University

Arizona State University เป็นสถาบันของรัฐที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1885 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนาใน Best Colleges ปี 2022 อยู่ในอันดับ #117จากมหาลัยทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแอริโซนาซึ่งมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเสนอทางเลือกทางวิชาการและนอกหลักสูตรอันหลากหลายแก่นักศึกษา โดยรวมแล้ว วิทยาเขตใน Tempe และอีกสามแห่งในพื้นที่ Phoenix มีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า 300 หลักสูตรให้นักศึกษาเลือก และสโมสรและองค์กรอีกมากกว่า 500 แห่ง

มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนหลายภาคคณะวิชาเช่น
P. Carey School of Business
Herberger Institute for Design and the Arts
Ira A. Fulton Schools of Engineering
College of Health Solutions
Walter Cronkite School of Journalism and Mass Communication
Sandra Day O'Connor College of Law
The College of Liberal Arts and Sciences
Edson College of Nursing and Health Innovation
Watts College of Public Service and Community Solutions