Birkbeck University

Birkbeck University of London ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันทรงเกียรติของ University of London ที่การันตีมาตรฐานการศึกษา ก่อตั้งเมื่อปี 1823 ในเมือง Bloomsbury มี 2 Campus คือ Bloomsbury campus และ Stratford campus ซึ่งเปิดสอนในหลักสูตรภาคค่ำ ระดับอนุปริญญาตรีไปจนถึงระดับปริญญาเอก เหมาะสำหรับนักศึกษาที่อยากทำงาน หรืออยากเป็นอาสาสมัคร และเรียนไปพร้อมๆกัน โดยไม่กระทบกับงาน

มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนออกเป็น 5 โรงเรียนดังนี้
School Of Arts
School Of Law
School Of Science
School Of Business, Economics and Informatics
School Of Social Sciences, History and Philosophy

95% ของนักเรียน Birkbeck, University of London ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการต่างๆ และนักศึกษาส่วนใหญ่มีงานรองรับภายใน 6 เดือนหลังจากเรียนจบ มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงในด้านงานวิจัยและพัฒนาด้านสังคมศาสตร์ มีแนวคิดในการทำวิจัยเพื่อผลักดันการสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางบวกให้กับสังคม