Birmingham City University

Birmingham City University มหาวิทยาลัยใจกลางเมือง Birmingham ถูกก่อตั้งในปี 1834 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก มหาวิทลัยแห่งนี้มี Studio เป็นของตัวเองเป็นสตูดิโอที่สำนักงานข่าว BBC มายืมใช้ถ่ายทำ จึงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยในกลุ่ม New University ที่มีเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมไปถึง Workshop ที่ทันสมัย

มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนออกเป็น 4 ภาคคณะวิชาดังนี้
Faculty of Arts, Design and Media
Faculty of Business, Law and Social Sciences
Faculty of Health, Education and Life Sciences
Faculty of Computing, Engineering and the Built Environment

มหาวิทยาลัยมีภาคคณะที่โดดเด่น จากการจัดอันดับคณะของมหาวิทยาลัยทุกแห่งใน UK ดังนี้
Rank 21st in Education, the Guardian 2022
Rank 24th in Communication and Media Studies, the Complete University Guide 2023
Rank 23rd in Engineering civil, the Guardian 2022
Rank 21st in Law, the Guardian 2022
Rank 28th in Politics, the Guardian 2023
Rank 91st in QS World ranking 2023