Bournemouth University

Bournemouth University ตั้งอยู่ในเมือง Bournemouth โดยมหาวิทยาลัยมี 2 Campus คือ Talbot และ Lansdowne campus มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียงโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมไปถึงมีกิจกรรมสนุกๆมากมายในมหาวิทยาลัย เนื่องจาก Bournemouth เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ และได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่ดีแห่งหนึ่งในยุโรป

มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนออกเป็น 5 ภาคคณะวิชาดังนี้
Business School
Faculty of Management
Faculty of Science and Technology
Faculty of Media and Communication
Faculty of Health and Social Sciences

มหาวิทยาลัยมีภาคคณะที่โดดเด่น จากการจัดอันดับคณะของมหาวิทยาลัยทุกแห่งใน UK ดังนี้
Rank 20th in Tourism, Transport, Travel & Heritage studies, the Complete University Guide 2023
Rank 21st in Hospitality, event management & tourism, the Guardian
Rank 22nd in Forensic Science, the Complete University Guide 2023
Rank 29th in Arts & Design, the Complete University Guide 2023
Rank 29th in Media and Film Studies, the Guardian 2022
Rank 31st in Communication and Media Studies, the Complete University Guide 2023