Brunel University London

Brunel University London ก่อตั้งขึ้นในช่วงปี1960 ตั้งอยู่ในโซนของ Uxbridge ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของกรุงลอนดอน ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมุ่งหวังให้นักศึกษาได้งานหลังจากจบการศึกษาอย่างเต็มที่ เกือบทุกหลักสูตรของ Brunel University London เป็นหลักสูตร 4 ปี โดยมีการฝึกงาน 1 ปี ก่อนจบการศึกษา มหาวิทยาลัยมีความทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมระดับโลก รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมและการกีฬา

มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนผ่านทาง 3 วิทยาลัยดังนี้
College of Business Arts and Social Sciences
College of Engineering, Design and Physical Sciences
College of Health and Life Sciences

มหาวิทยาลัยมีภาคคณะที่โดดเด่น จากการจัดอันดับคณะของมหาวิทยาลัยทุกแห่งใน UK ดังนี้
Rank 12th in Arts & Design, the Complete University Guide 2023
Rank 26th in Chemical Engineering, the Complete University Guide 2023
Rank 26th in Engineering civil, the Guardian 2022
Rank 34th in Mechanical Engineering, the Complete University Guide 2022