AU_Universities_New

Wollongong

University of Wollongong เป็นมหาวิทยาลัย นานาชาติที่มีชื่อเสียงด้านความเป็นเลิศทางการศึกษาและการวิจัยมากว่า 60 ปี UOW ก่อตั้งขึ้นในปี 1951 ปัจจุบันเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับใน ระดับโลก UOW ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก (กลุ่ม 2% แรก) โดยการประเมินผลงานจากทั้ง Times Higher Education World University Rankings และ QS World University Rankings และเป็นสมาชิกกลุ่ม Group of Eight and Associates ด้วยเครือข่ายระดับนานาชาติ UOW ไม่เพียงเปิดสอนหลักสูตรในวูลลองกอง และที่ Sydney Business School ในดาวน์ทาวน์ซิดนีย์เท่านั้น แต่ยังมีวิทยาเขตในดูไบ ตลอดจนการร่วมมือทางการสอนในมาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง มหาวิทยาลัยมีหลากหลายภาคคณะสาขาวิชา เช่น Accounting, Finance & Economics Business, Marketing […]

Torrens University Australia

Torrens University Australia เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนมีวิทยาเขตตั้งอยู่ทั้งในเมือง Adelaide, Sydney, Melbourne, Gold Coast และ Brisbane ประเทศออสเตรเลีย อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ได้รับรางวัลเครือข่ายการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโทที่มีความเชี่ยวชาญและเน้นเรื่องการทำงาน โดยมีชื่อเสียงในด้านสาขาสถาปัตยกรรม ธุรกิจ การทำอาหาร ศิลปะการออกแบบ การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดการโรงแรม การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและการแพทย์ มหาวิทยาลัยมีหลากหลายภาคคณะสาขาวิชา เช่น Design Health Business Hospitality Technology Education English language Higher Degrees by Research

Sydney

University of Technology Sydney (UTS) ก่อตั้งเมื่อปี 1988 ตั้งอยู่ที่เมือง Sydney ประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Sydney UTS และเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างรวดเร็ว สถาบันแห่งนี้เป็นที่ยอมรับในเรื่องการสอนที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง และการเรียนรู้ที่ให้ความสำคัญกับความรู้จากแวดวงธุรกิจ รวมถึงการใช้งานวิจัยจริง อีกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยอายุน้อยที่ยอดเยี่ยมอันดับ 16 ของโลก (จัดอันดับโดย Times Higher Education Rankings เปิดสอนหลักสูตร Bachelor Degree, Graduate Certificate, Graduated Diploma, Master Degree, Research / Ph.D Program นอกจากนั้นยังมีศูนย์สอนภาษาเป็นของตัวเองชื่อ UTS In search เพื่อ support นักศึกษาที่คะแนนผล IELTS ไม่ถึงเกณฑ์ *มหาวิทยาลัยถูกจัดอยู่ในอันดับ 133 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดย QS World University Rankings […]

Tasmania

University of Tasmania ก่อตั้งเมื่อปี 1890 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่เก่าแก่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศออสเตรเลีย ตั้งอยู่ที่รัฐทาสมาเนีย ซึ่งเป็นเกาะ ที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศออสเตรเลีย บรรยากาศเหมาะแก่ การศึกษา ผู้คนเป็นมิตร มีนักศึกษาไทยไม่มาก และค่าครองชีพต่ำ มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตโฮบาร์ท (Hobart) และลอนเซสตัน (Launceston) มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงมากที่สุดในสองด้าน คือ วิทยาศาสตร์ทางทะเลและธรณีวิทยา ที่ทำผลงานได้เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศและคณะอื่น เช่น คณะแพทยศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางภายในประเทศ มหาวิทยาลัยมีหลากหลายภาคคณะสาขาวิชา เช่น Earth, Sea, Antarctic and Environment Business and Law Creative Arts and Design Health and Medicine Education, Humanities and Social Sciences Science, […]

Swinburne University of Technology

Swinburne University of Technology ก่อตั้งมายาวนานกว่า 100 ปีเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ได้สร้างคุณประโยชน์ด้านสังคมและเศรษฐกิจผ่านทางองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยจุดเริ่มต้นในฐานะวิทยาลัยเทคนิคในปี 1963 มหาวิทยาลัยได้เป็นหนึ่งในผู้นำแรกในการเปิดสอนหลักสูตรการเรียนจากประสบการณ์ในอุตสาหกรรม และในช่วงทศวรรษ 1970 ได้เปิดสอนหลักสูตรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์, การบัญชี, เคมีและศิลปศาสตร์ จากนั้นได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1992 มี 3 วิทยาเขต Hawthorn, Croydon และ Wantirna อยู่ที่เมือง Melbourne มีสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยพร้อมเทคโนโลยีดิจิทัล 4.0 ล่าสุด นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยที่มีผลกระทบระดับโลก โดยในการจัดอันดับความเป็นเลิศด้านการวิจัย ERA ประจำปี 2018 Swinburne อยู่ในอันดับ ‘สูงกว่า’ มาตรฐานโลกใน 16 สาขาการวิจัย มหาวิทยาลัยมีหลากหลายภาคคณะสาขาวิชา เช่น Applied innovation Aviation Business Education Film and Television Health Law Nursing Games […]

1 2 3 6