City, University of London

City University of London มหาวิทยาลัยชั้นนำอีกแห่งหนึ่งในอังกฤษ ก่อตั้งในปี 1894 ในเมืองลอนดอน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ CASS Business School ซึ่งเป็น School ที่มีระบบการเรียนการสอนและการรับนักเรียนที่เข้มงวดมาก มีเกณฑ์ในการรับนักศึกษาค่อนข้างสูง ทำให้มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีหลักสูตรที่โดดเด่นได้แก่ การบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์ และการการธนาคาร เป็นต้น

มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนออกเป็น 5 โรงเรียนดังนี้
School of Arts and Social Sciences
School of Health Sciences
School of Mathematics, Computer Science and Engineering
The City Law School
Cass Business School

มหาวิทยาลัยมีภาคคณะที่โดดเด่น จากการจัดอันดับคณะของมหาวิทยาลัยทุกแห่งใน UK ดังนี้
Rank 1st in Communication and Media Studies, the Complete University Guide 2023
Rank 2nd in Marketing, the Complete University Guide 2023
Rank 12th in Business & Management studies, the Complete University Guide 2023
Rank 14th in Accounting and Finance, the Complete University Guide 2023
Rank 26th in Politics, the Complete University Guide 2023
Rank 38th in Marketing, the Guardian 2022