CONSULTANT TEAM

เรามีบริการตั้งแต่การเขียนใบสมัครและหนังสือแนะนำตัว หาที่พักใกล้มหาวิทยาลัย แนะนำการสมัคร ขอวีซ่าและจัดหาตั๋วเครื่องบิน พร้อมให้คำแนะนำระหว่างศึกษาต่อต่างประเทศอีกด้วย เรายังดูแลไปจนถึงผู้รับบริการถึงจุดหมายปลายทาง พร้อมทั้งคอยติดตามความเป็นอยู่และสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่เรียนต่อต่างประเทศที่มีต่อสถาบัน สถานที่พัก สร้างความทรงจำที่ดีพร้อมนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น เราจึงมั่นใจและภาคภูมิในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของผู้เรียน

Orrapan Kuptasthien (May)
Study Abroad Manager

Traithep Khanijou (Prince)
Business Development-Study Abroad

Slide 1
Slide 1 - copy
Slide 1
previous arrow
next arrow

  Contact us for free consultancy

  Firstname*

  Lastname*

  Email*

  Mobile *

  interesting*