Cranfield University

Cranfield University ก่อตั้งเมื่อปี 1946 ตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศอังกฤษใกล้เมือง Cambridge เป็นมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญในด้านสาขาวิชา Science, Engineering, Technology และ Management มี 2 วิทยาเขตคือ แครนฟิลด์ เบตฟอร์ดเชอร์ และ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรที่ชรีเวนแฮม ออกซอร์ดเชอร์  เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในระดับสูงกว่าปริญญาตรีเท่านั้น จึงไม่ได้ถูกรวมอยู่ในรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับโลก แต่หลักสูตร MBA นั้น ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ 45 ของโลก จาก FT Global MBA Ranking ประจำปี 2015 รวมไปถึงยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ 46 ของโลกและอันดับที่ 13 ของยุโรปจาก Economist

มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนออกเป็น 4 โรงเรียนดังนี้
School of Aerospace, Transport and Manufacturing
School of Water, Energy, Environment and Agrifood
School of Management
Cranfield Defence and Security