Edge Hill University

Edge Hill University ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2428 มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงในด้านหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และการฝึกอบรมครูที่มีคุณภาพสูงและได้รับรางวัลจาก Times Higher Education 'University of the Year' ในปี 2014 หลังจากได้รับการเสนอชื่อในปี 2008, 2011 และ 2012 และล่าสุดในปี 2020 Edge Hill University ตั้งอยู่ในเมือง Ormskirk ทิศตะวันตกของเมือง Lancashire นักศึกษาสามารถใช้เวลาว่างในการเที่ยวชมตลาดแบบโบราณของชาวอังกฤษที่เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับแหล่งขาย Gingerbread ไม่เพียงแต่เมือง Manchester และ Liverpool เท่านั้น ที่ตั้งอยู่ใกล้กัน แต่ยังมีเมือง Blackpool ที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลที่นักศึกษาสามารถเดินทางไปชมบรรยากาสและพักผ่อนได้อย่างเต็มที่

มหาวิทยาลัยมีหลากหลายภาคคณะสาขาวิชา โดยมีภาคคณะสาขาที่โดดเด่นดังนี้
Business and Management
Accounting and Finance
Art and Design
Education
Communication and Media