Gemm-Patcharaphon Auepannarungsri-Nankai University

Gemm-Patcharaphon Auepannarungsri-Nankai University

Student name: Patcharaphon Auepannarungsri (Gemm)
Programme: Masters International Economics and Business
University: Nankai University


 


หากน้อง ๆ คนไหนที่สนใจไปเรียนภาษาต่างประเทศ ในราคาสบายกระเป๋า สามารถสอบถามเราได้ที่เบอร์ 02-613-1515 หรือ 095-580-6597 และอีเมล studyabroad@newcambridge.com  รวมทั้งสามารถเข้ามาปรึษาเราได้ที่ ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ NC World Education Links ชั้น 14 ศูนย์การค้า Zen@ Central World เรายินดีให้คำปรึกษาน้องๆ และดำเนินการสมัครให้ จนถึงขั้นตอนการทำวีซ่า ทั้งหมดฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นเลยค่ะ

สอบถามข้อมูล โปรโมชั่น การเรียน IELTS สามารถสอบถามเราได้ที่เบอร์ 02-613-1177 และอีเมล info@newcambridge.com