George Mason University

George Mason University เป็นสถาบันสาธารณะที่ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1949 เป็นสาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ในปี พ.ศ. 2515 ได้กลายเป็นสถาบันอิสระที่มีวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในเมืองแฟร์แฟกซ์ รัฐเวอร์จิเนีย George Mason University มีวิทยาเขตสามแห่งในเวอร์จิเนียและวิทยาเขตที่สี่ในซองโดในเกาหลีใต้ George Mason University อยู่ในอันดับที่ #148 ในมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนหลายภาคคณะวิชาเช่น
College of Humanities and Social Sciences
College of Science
School of Business
Antonin Scalia Law School
Volgenau School of Engineering
College of Education and Human Development