Lancaster University

Lancaster University ก่อตั้งเมื่อปี 1964 ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ ใกล้กับเมืองสำคัญ ๆ ของแมนเชสเตอร์และลิเวอร์พูล มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรม งานวิจัย และมีชื่อเสียงทางด้านหลักสูตรที่ยืดหยุ่น โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาโทและสาขาวิชาเฉพาะทางได้ตั้งแต่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1 ก่อนที่เข้าสู่การเรียนวิชาหลักในปีที่ 2 และ ปีที่ 3

มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนออกเป็น 4 ภาคคณะวิชาดังนี้
Faculty of Arts and Social Sciences
Faculty of Health and Medicine
Faculty of Science and Technology
Management School

มหาวิทยาลัยมีภาคคณะที่โดดเด่น จากการจัดอันดับคณะของมหาวิทยาลัยทุกแห่งใน UK ดังนี้
Rank 4th in Engineering Chemical, the Guardian 2022
Rank 7th in Arts & Design, the Complete University Guide 2023
Rank 7th in Communication and Media Studies, the Complete University Guide 2023
Rank 11th in Computer Science and Information systems, the Guardian 2022
Rank 11th in Civil Engineering, the Complete University Guide 2023
Rank 13th in Geography and Environmental Science, the Complete University Guide 2023
Rank 15th in Business, Management and marketing, the Guardian 2022
Rank 17th in Accounting and Finance, the Complete University Guide 2023