Leeds Beckett University

Leeds Beckett University ก่อตั้งเมื่อปี 1824 เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน UK อีกทั้งมหาวิทยาลัยมีประวัติยาวนานเกือบ 200 ปี ตั้งอยู่ในใจกลางของ UK ลีดส์เป็นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดในการอยู่อาศัยและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากกว่า 150 หลักสูตร และหลักสูตรระดับสูงกว่าปริญญาโท 190 หลักสูตร รวมถึงหลักสูตรปูพื้นฐาน และหลักสูตรเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรหลายภาคคณะ หลักสูตรที่โดดเด่นมีดังนี้ (REF: Complete University Guide 2023)
Biological Sciences
Computer Science
Communication & Media Studies
Health Studies
History
Information Technology & Systems
Physiotherapy
Politics

การจัดอันดับของ Leeds Beckett University ประจำปี 2022
อันดับที่ 109    โดย Guardian University Guide 2022
อันดับที่  801   โดย Times Higher Education World University Rankings (THE) 2022
อันดับที่ 1001  โดย QS World University Rankings 2022

มหาวิทยาลัยมีภาคคณะที่โดดเด่น จากการจัดอันดับคณะของมหาวิทยาลัยทุกแห่งใน UK ดังนี้
Rank 36th in Communication and Media Studies, the Complete University Guide 2023
Rank 16th in Tourism, Transport, Travel & Heritage studies, the Complete University Guide 2023
Rank 17th in Hospitality, event management & tourism, the Guardian 2022