Newcastle University

Newcastle University ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1963 โดยมหาวิทยาลัยได้เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนที่สอนทางด้าน Medicine and Surgery มหาวิทยาลัยเป็นพันธมิตรกับ University of Durham และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นศูนย์กลางระดับชาติทางด้านการแพทย์ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็ง ซึ่งหลักสูตรที่มีชื่อเสียงมายาวนานของมหาวิทยาลัยคือหลักสูตรแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนออกเป็น 3 ภาคคณะวิชาดังนี้
Faculty of Humanities and Social Sciences
Faculty of Medical Sciences
Faculty of Science, Agriculture and Engineering

Ranking ปี 2022 ของ Newcastle University 
อันดับ 42 โดย the Times University Guide 2022
อันดับ 55 โดย the Guardian University Guide 2022
อันดับ 134 โดย the QS World University Rankings 2022

มหาวิทยาลัยมีภาคคณะที่โดดเด่น จากการจัดอันดับคณะของมหาวิทยาลัยทุกแห่งใน UK ดังนี้
Rank 2nd in Art, the Guardian 2022
Rank 17th in Chemical Engineering, the Complete University Guide 2023
Rank 8th in Communication and Media Studies, the Complete University Guide 2023
Rank 14th in Marketing, the Complete University Guide 2023
Rank 6th in Agriculture and Forestry, the Complete University Guide 2023