Northumbria University

Northumbria University ก่อตั้งเมื่อปี 1992 อยู่ในเมือง Newcastle มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงจาก School of Design ซึ่งพัฒนามาจาก Newcastle Polytechnic นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอื่น ๆ ที่มีชื่อเสียงเช่น Architecture, Engineering และ Midwifery หลักสูตรของมหาวิทยาลัย กว่า 560 หลักสูตร ได้รับการสนับสนุนจากนายจ้างในองค์กรต่าง ๆ อีกทั้งยังได้รับการรับรอง จากกว่า 50 องค์กร ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองหลักสูตรมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัยมีหลากหลายภาคคณะ/สาขาวิชา ยกตัวอย่างดังนี้
Arts & Design
Tourism, Transport, Travel & Heritage studies
Computer Science
Law
Geography and Environmental Science
Education

มหาวิทยาลัยมีภาคคณะที่โดดเด่น จากการจัดอันดับคณะของมหาวิทยาลัยทุกแห่งใน UK ดังนี้
Rank 18th in Education, the Complete University Guide 2023
Rank 21st in Engineering civil, the Guardian 2022
Rank 8th in Computer Science, the Complete University Guide 2023
Rank 20th in Geography and Environmental Science, the Complete University Guide 2023
Rank 16th in Law, the Complete University Guide 2023
Rank 14th in Tourism, Transport, Travel & Heritage studies, the Complete University Guide 2023
Rank 21st in Arts & Design, the Complete University Guide 2023