Oregon State University

Oregon State University เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐระดับนานาชาติที่ตั้งอยู่ในเมืองคอร์แวลลิส รัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นที่รู้จักว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของรัฐโอเรกอน นอกจากนี้ยังกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยระดับปริญญาเอกที่มีสถานะเป็น 'กิจกรรมการวิจัยสูงสุด' มหาวิทยาลัยนี้ยังเป็นหนึ่งในสามสถาบันของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับตำแหน่ง sea-grant, space-grant และ sun-grant มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังมีความร่วมมือกับสถาบันนานาชาติมากมาย เช่น James Cook University ในออสเตรเลีย

มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนเป็น 13 ภาคคณะวิชาหลักๆ เช่น
College of Agricultural Sciences
College of Business
College of Earth, Ocean, and Atmospheric Sciences
College of Education
College of Engineering
College of Forestry
Graduate School
University Honors College
College of Liberal Arts
College of Pharmacy
College of Public Health and Human Sciences
College of Science
College of Veterinary Medicine