Robert Gordon University

Robert Gordon University เป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยและมีความหลากหลาย เดิมเป็นสถาบันทางการศึกษาในช่วงกลางศตวรรษที่18 ต่อมาได้รับวิทยฐานะมหาวิทยาลัยในปี 1992 มีวิทยาเขตตั้งอยู่ที่ Garthdee ของเมือง Aberdeen มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการศึกษาทางด้านอาชีวศึกษาและมีความภูมิใจในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังได้รับรางวัล Best Modern University in the UK จาก The Sunday Times และในปี 2017 กับรางวัล TEF Gold จาก Teaching Excellence Framework

มหาวิทยาลัยมีหลากหลายภาคคณธ/สาขาวิชา ยกตัวอย่างดังนี้
Art
Law
Forensic Science
Mechanical Engineering
Hospitality, event management & tourism

มหาวิทยาลัยมีภาคคณะที่โดดเด่น จากการจัดอันดับคณะของมหาวิทยาลัยทุกแห่งใน UK ดังนี้
Rank 12th in Art, the Guardian 2022
Rank 12th in Forensic Science, the Complete University Guide 2023
Rank 28th in Mechanical Engineering, the Complete University Guide 2022
Rank 33rd in Hospitality, event management & tourism, the Guardian