Saint Louis University

Saint Louis University  มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ก่อตั้งขึ้นในปี 1818 ในรัฐมิสซูรี่ เป็นวิทยาลัยคาทอลิกที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ นอกจากนี้ SLU มีวิทยาเขตในกรุงมาดริด ประเทศสเปนอีกด้วยเช่นกัน มหาวิทยลัยเป็นที่ยอมรับในด้านวิชาการระดับโลก การวิจัย การดูแลสุขภาพที่มีความเห็นอกเห็นใจ และความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าต่อศรัทธาและการบริการ

มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนหลายภาคคณะวิชาเช่น
the College of Arts and Sciences,
the Doisy College of Health Sciences,
the School of Medicine,
the Trudy Busch Valentine School of Nursing,
the College for Public Health and Social Justice,
the Richard A. Chaifetz School of Business,
the School of Education,
the School of Law