San Francisco State University

San Francisco State University  ก่อตั้งขึ้นในปี 1899 เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันผู้สำเร็จการศึกษาจากรัฐซานฟรานซิสโกมากกว่า 280,000 คนเป็นผู้นำในด้านวิทยาศาสตร์ ธุรกิจ การบริการสาธารณะ วารสารศาสตร์ และศิลปะ อันดับมหาวิทยาลัยแห่งรัฐซานฟรานซิสโกใน Best Colleges ปี 2022 คือมหาวิทยาลัยระดับภูมิภาคตะวันตก อันดับที่29 นอกจากนี้คณาจารย์และศิษย์เก่าของ San Francisco State University ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้แก่ ผู้ชนะรางวัลพูลิตเซอร์ 21 คน ผู้ชนะรางวัลออสการ์ 16 คน ผู้ชนะรางวัลเอ็มมี 49 คน ผู้ชนะรางวัลแกรมมี่ 10 คน ผู้ได้รับรางวัลโทนี่ 12 คน มหาเศรษฐี 4 คน และนักบินอวกาศ 1 คน

มหาวิทยาลัยแบ่งหลักสูตรการสอนหลายภาคคณะวิชาดังนี้
Business
Education
Ethnic Studies
Health & Social Sciences
Liberal & Creative Arts
Science & Engineering