สมัครเรียนต่อภาษาอังกฤษ

ทำไมเราจึงจำเป็นต้องเรียนต่อภาษาอังกฤษ

ทำไมเราจึงจำเป็นต้องเรียนต่อภาษาอังกฤษ
“สำนักงานจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ EF (Education First) เผยตัวเลขดัชนีทักษะทางภาษาอังกฤษ  โดยประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 62 จาก 70 ประเทศเมื่อวัดจากความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ