เรียนกฎหมายที่ไหนดี

University of Essex

University of Essex ตั้งอยู่ใน Colchester ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางน้อยกว่า 1 ชั่วโมงโดยรถไฟจากกรุงลอนดอน ได้รับรางวัลระดับ Gold จาก The Teaching Excellence Framework 2017 นอกจากนี้ยังเป็น 1ใน top 15 ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษโดยวัดจากความพึงพอใจส่วนใหญ่ของนักเรียน (NSS 2017, Mainstream Universities) University of Essex มี 3 วิทยาเขต ได้แก่ Colchester, Loughton และ Southendแต่ละวิทยาเขตมีจุดเด่นและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละวิทยาเขตล้วนมอบความเป็นอิสระ และกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดีเช่น วิทยาเขต Colchester ที่เป็นวิทยาเขตหลักที่มีนักเรียนจาก 130 ประเทศทั่วโลก และจำนวนนักเรียนของที่นี่มีกว่า 13,000 คน ภายในวิทยาเขตมีทะเลสาบที่สวยงามร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน ชมทะเลสาบ ให้อาหารครอบครัวนกเป็ดน้ำคณะส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ที่นี่ วิทยาเขต Loughton หลักสูตรที่เปิดสอน เช่น Acting มีสตูดิโอต่างๆและอุปกรณ์ที่ครบครัน […]

University of East Anglia

University of East Anglia (UEA) ตั้งอยู่ในเมืองนอริช Norwich เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มีพื้นที่กว้างและร่มรื่น อยู่ห่างจากตัวเมือง Norwich เพียง 3 กิโลเมตร เมือง Norwich เป็นเมืองแรกของประเทศอังกฤษที่ได้รับเลือกจาก UNESCO ให้เป็น UNESCO City of Literature ทำให้ University of East Anglia มักได้รับเกียรติให้เป็นผู้จัดงาน International Literary Festival และมีศิษย์เก่าของทางมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาร่วมงาน เช่น Kazuo Ishiguro, Ian McEwan และ Anne Enrigh นอกจากนี้มหาวิทยาลัย University of East Anglia ยังเป็นสมาชิกของ Norwich Research Park ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านการทำวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพและพฤกษศาสตร์ส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์การทำวิจัยที่พร้อมและทันสมัย มหาวิทยาลัย East Anglia (UEA) […]