เรียนต่อกฎหมาย

University of East Anglia

University of East Anglia (UEA) ตั้งอยู่ในเมืองนอริช Norwich เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่มีพื้นที่กว้างและร่มรื่น อยู่ห่างจากตัวเมือง Norwich เพียง 3 กิโลเมตร เมือง Norwich เป็นเมืองแรกของประเทศอังกฤษที่ได้รับเลือกจาก UNESCO ให้เป็น UNESCO City of Literature ทำให้ University of East Anglia มักได้รับเกียรติให้เป็นผู้จัดงาน International Literary Festival และมีศิษย์เก่าของทางมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมาร่วมงาน เช่น Kazuo Ishiguro, Ian McEwan และ Anne Enrigh นอกจากนี้มหาวิทยาลัย University of East Anglia ยังเป็นสมาชิกของ Norwich Research Park ซึ่งมีชื่อเสียงทางด้านการทำวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพและพฤกษศาสตร์ส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยมีอุปกรณ์การทำวิจัยที่พร้อมและทันสมัย มหาวิทยาลัย East Anglia (UEA) […]