Bournemouth University

Bournemouth University

Bournemouth University ตั้งอยู่ ณ เมืองบอร์นมัธ (Bournemouth) บอร์นมัธ ซึ่งได้ชื่อว่ามีชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ห่างจากลอนดอนประมาณ 2 ชม.  ถือได้ว่าเป็นเมืองตากอากาศที่ขึ้นชื่อแห่งหนึ่งในยุโรป จึงมีนักท่องเที่ยวมาเยือน มหาวิทยาลัยมี 2 แคมปัสด้วยกัน ได้แก่ Talbot และ Lansdowne campus มีชื่อเสียงโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม(Tourism and Hospitality) ทางมหาวิทยาลัยรับประกันที่พัก ให้กับ นักศึกษา ต่างชาติทุกคน มีศูนย์ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวก ให้กับนักศึกษา ต่างชาติ ตั้งแต่การรับส่งจากสนามบิน Heathrow ให้ข้อมูลด้านที่พัก ธนาคาร วีซ่า คำแนะนำด้านการแพทย์ คำแนะนำทาง การศึกษา การเขียนเชิงวิชาการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 24 ชั่วโมง Bournemouth University อยู่ใกล้ใจกลางเมือง Bournemouth ใช้เวลาเดินทางเพียงไม่กี่นาที มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญคือ Bournemouth Oceanarium หรือเมืองใต้ทะเล รวมถึงร้านค้าภัตราคารสำหรับพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด […]