colorado state university

Colorado State University

มหาวิทยาลัย Colorado State University ก่อตั้งขึ้นในปี 1870 ตั้งอยู่ที่เมือง Fort Collins รัฐ Colorado ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมือง Denver เมืองหลวงของรัฐเพียง 1 ชั่วโมง เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นเมืองที่มีสีสัน มีกิจกรรมสำหรับคนรุ่นใหม่ให้ทำมากมาย ทางมหาวิทยาลัยมีคอร์สเรียนปริญญาตรีให้เลือกกว่า 70 คอร์ส รวมถึงมีคอร์สเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าเรียนจริงในระดับปริญญา โปรแกรมที่น่าสนใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาตรี International Year one Agricultural Sciences Business Administration Dance General Studies Engineering General Studies Languages, Literatures and Cultures (French or Spanish) Mathematics Sciences โปรแกรมที่น่าสนใจในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในระดับปริญญาโท Graduate Pathway Applied Statistics Computer Engineering or Electrical […]