oregon state university

Oregon State University

Oregon state University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1868 ที่ Corvallis, Oregon โดยตั้งห่างจาก Portland ประมาณ 90 ไมล์ มีเปิดสอนมากกว่า 200 หลักสูตร ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี โท และเอก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากในสหรัฐอเมริกา หลักสูตรชั้นนำที่เปิดสอน มีดังนี้ Business Microbiology Nuclear engineering Ecology Public health Biochemistry Engineer Science ETC.       ชีวิตการเรียนใน Oregon State University จะเปิดประสบการณ์ของนักเรียน ที่จะทำให้นักเรียนได้ค้นพบตนเอง ได้รู้ถึงจุดแข็งของตนเอง และได้มีโอกาสในการเรียนรู้การทำงาน อย่างแน่นอน หากน้อง ๆ คนไหนสนใจสมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ สามารถสอบถามเราได้ที่เบอร์ 02-613-1515 หรือ 095-580-6597 และอีเมล studyabroad@newcambridge.com ณ […]