University of Portsmouth

University of Portsmouth

University of Portsmouth เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่กว่า 115 ปี ที่ตั้งอยู่ในเมือง Portsmouth ชายฝั่งทะเลทางตอนใต้ของประเทศอังกฤษ ที่ได้รวมหลายๆ สถาบันการศึกษาเข้าด้วยกัน ทำให้ University of Portsmouth เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลากหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียนและมีขนาดใหญ่ University of  Portsmouth เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1869 มีนักศึกษา 19,000 คน รวมนักศึกษาชาวต่างชาติ 3,000 คน มหาวิทยาลัยได้ก่อตั้งฐานการวิจัยประยุกต์ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาครัฐบาลและภาคอาสาสมัครจำนวนมาก มหาวิทยาลัยมี 5 คณะ คือ คณะธุรกิจ คณะอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์และวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยได้รับคะแนนความพึงพอใจจากนักศึกษาเกินมาตรฐานระดับชาติเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นทางด้านการเรียนการสอนภาษาที่มีความทันสมัย โดยมีการสอนถึง 6 ภาษา ในระดับปริญญา โดยมีหลักสูตรการเรียนภาษาฟรีให้แก่นักศึกษาทุกคน รวมทั้งยังเน้นทางด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยได้ร่วมมือกับสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่าง King’s College London ในด้านการสอนเฉพาะทาง อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังเป็นศูนย์กลางการวิจัยเฉพาะทาง […]