west virginia university

West Virginia University

West Virginia University มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในเมือง Morgantown ซึ่งติดอันดับ 16 ของ Top 20 Best College Towns และยังได้รับ Top 100 Public Universities in U.S. News and World Report’s Best Colleges ในปี 2018 นักเรียนที่เรียนใน West Virginia University จะมีโอกาสได้ฝึกงานกับบริษัทระดับโลก เช่น Amazon, Facebook NASA และ National Geographic ที่ทางมหาวิทยาลัยมี Connection นับเป็นโอกาสในการสร้างความก้าวหน้าทางอาชีพ Popular Majors Liberal Arts and Humanities Journalism Sociology Nursing Psychology Park, […]