Academy 92

University Academy 92 (UA92) คือมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งใหม่ล่าสุดของ UK ซึ่งเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรกของมหาวิทยาลัย ในเดือนกันยายน ปี 2019 ที่ผ่านมา ณ วิทยาเขตเมืองแมนเชสเตอร์ UA92 ได้นำเอาความเชี่ยวชาญจากผู้บุกเบิกด้านการศึกษา อย่าง Lancaster University มาผนวกเข้ากับแรงบันดาลใจจากสุดยอดตำนานทีมฟุตบอลอย่าง the Class of 92 ของ Manchester United (David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville และ Paul Scholes) และพันธมิตรทางด้านธุรกิจระดับโลกมากมาย รวมไปถึง Microsoft ผู้สร้างอุตสาหกรรมแห่งนวัตรกรรม จนกลายมาเป็นมหาวิทยาลัยที่ซึ่งนักศึกษาจะได้ศึกษาทั้งความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ การสื่อสารมวลชน จิตวิทยาและการกีฬา

หลักสูตรปริญญาตรีที่ได้รับจาก Lancaster University และ UA92 programmes จะมอบทั้งทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านวิชาการ การพัฒนาในระดับบุคคล และประสบการณ์ในการทำงาน ไปพร้อมๆ กับประสบการณ์ทางด้านการศึกษาที่จะช่วยติดปีกให้กับผู้เรียน ทั้งในเชิงพาณิชย์ ด้านความฉลาดอารมณ์ และในเชิงวิชาการ

มหาวิทยาลัยมีภาคคณะ/สาขาวิชาดังนี้
Business
Digital
Media