Winchester

University of Winchester มหาวิทยาลัยได้รับวิทยาฐานะในปี 2008 ตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งทางทิศใต้ของ UK ในเขตที่สวยงามของเซาท์ดาวน์ และเป็นเมืองแห่งวิหารที่เก่าแก่อย่างวินเชสเตอร์ มีวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองวินเชสเตอร์โดยเมืองเต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เป็นเมืองแห่งโบสถ์ และมหาวิหารซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกษัตริย์ Alfred the Great ให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักร Wessex นอกจากนั้นยังเป็นเมืองแห่งตำนานของอัศวินโต๊ะกลมของกษัตริย์ King Arthur  ในปัจจุบันเมืองเต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมและวรรณกรรม รวมไปถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตมากมาย เช่นร้านอาหาร บาร์และคาเฟ่ รวมไปถึงสังคมของผู้คนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกด้วย

*มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับให้อยู่อันดับที่ อันดับที่   87 จากทั่วทุกมหาวิทยาลัยใน UK โดย Times University Guide ประจำปี 2023 และอันดับที่ 110 โดย Guardian University Guide ประจำปี 2023

มหาวิทยาลัยมีหลากหลายภาคคณะสาขาวิชา โดยมีภาคคณะสาขาที่โดดเด่นดังนี้
Arts and Design
Communication and Media
Education