WHY NC World Education Links

5 REASONS TO STUDY ABROAD WITH US

1.ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศแบบ One Stop Service ไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.ตัวแทนสถาบันชั้นนำในต่างประเทศกว่า 100 แห่ง จากหลากหลายประเทศ

3.เรายังตามดูแลจนถึงจุดหมายปลายทาง พร้อมทั้งคอยติดตามความเป็นอยู่ และสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสถาบัน

4.การันตีถึงการได้รับคำแนะนำที่ดีเพื่อเรียนต่อจากทีมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา เราได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครอง ที่เข้ามาใช้บริการตลอดระยะเวลา 15  ปีที่ผ่านมา

5.เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้คำปรึกษาด้วยความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงความสำเร็จในอนาคตของผู้รับบริการเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

ทำไมต้องไปเรียนต่อต่างประเทศ?

1.การได้ไปเรียนต่อต่างประเทศจะช่วยให้คุณได้รับมุมมองใหม่ๆที่ช่วยเปิดกว้างทางความคิดแล้วสะสมมุมมองเหล่านั้นให้กลายเป็นวิสัยทัศน์ที่ดีในวัยผู้ใหญ่ เป็นการสร้าง Human capital ที่ไม่ได้เป็นตัวเงินแต่เป็นมุมมองและไอเดียที่จะมาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆและการเติบโตในชีวิต

2.การได้ไปเรียนต่อต่างประเทศคุณจะได้อยู่ในรูปแบบการเรียนการสอนที่ต่างออกไปจากเดิม อยู่ภายใต้วัฒนธรรมที่มีความเป็นเสรีมากขึ้น มีความเป็นตัวของตัวเองสูงขึ้นโดยปราศจากการครอบงำทางความคิดซึ่งชี้นำเราให้คิดไปในใดทางหนึ่ง คุณจะได้อยู่ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายทางความคิดและชาติพันธุ์ ฝึกฝนการปรับตัวในวัฒนธรรมที่แตกต่างและได้รับผิดชอบชีวิตของตัวเองอย่างเต็มที่

3.ได้เรียนรู้พฤติกรรมอุปนิสัยของผู้คนที่มาจากหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งมีมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก การเลือกที่จะเรียนต่อต่างประเทศคุณจะได้เพื่อนใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลก ทำให้คุณสามารถสร้าง Connection และความทรงจำที่ดี แล้วนำมาต่อยอดเป็นประสบการณ์ชีวิตในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเที่ยวหรือเรื่องการทำงาน

4.การเรียนต่อต่างประเทศนอกจากจะได้เพื่อนเป็นชาวต่างชาติ คุณยังมีโอกาสได้ท่องเที่ยวซึมซับวัฒธรรมแปลกใหม่ที่น่าตื่นเต้นไปด้วยกันกับเพื่อนใหม่ๆ หากคุณมีความฝันอยากจะเที่ยวรอบโลกที่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับผู้ที่มีความฝันคล้ายๆกัน

5.ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษแบบใช้งานจริงได้ทุกที่ เพราะการไปเรียนต่อต่างประเทศคุณจะตกอยู่ในสถานการณ์บังคับให้ต้องงัดสกิลภาษาอังกฤษมาใช้ตลอด 24 ชั่วโมง จนเป็นความเคยชินและกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน คุณจะได้สัมผัสและฝึกฝนภาษาอังกฤษกับสำเนียงคนท้องถิ่นจริงๆ หากอยากเก่งภาษาการไปเรียนต่อต่างประเทศเป็นทางเลือกหนึ่งที่เห็นผลดีชัดเจนที่สุด

6.โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและฐานรายได้ในอนาคตของคนที่เรียนต่อต่างประเทศมักจะเปิดกว้างมากกว่าคนที่ไม่มีโอกาสไปเรียนต่อ หากเทียบกับประสบการณ์การทำงานเท่าๆกันคนที่เรียนต่อต่างประเทศมักจะมีฐานรายได้ที่สูงกว่าและหากมีการสะสมประสบการณ์ทำงานด้วยฐานรายได้มักจะสูงมาก ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการที่สามารถใช้สื่อสารได้ทั่วโลก หากเลือกเรียนต่อต่างประเทศจะสามารถช่วยสร้างความได้เปรียบในการสร้างความสำเร็จให้ชีวิตมากกว่าคนทั่วไป และมักได้รับการอำนวยความสะดวกในการติดต่อธุรกิจหรือขอความร่วมมือในการทำงาน การเจริญเติบโตขององค์กรต้องพึ่งพาความสามารถบุคลากรที่ใช้งานภาษาอังกฤษได้