Why NC World Education Links

เรามีบริการตั้งแต่การเขียนใบสมัครและหนังสือแนะนำตัว หาที่พักใกล้มหาวิทยาลัย แนะนำการสมัคร ขอวีซ่าและจัดหาตั๋วเครื่องบิน พร้อมให้คำแนะนำระหว่างศึกษาต่อต่างประเทศอีกด้วย เรายังดูแลไปจนถึงผู้รับบริการถึงจุดหมายปลายทาง พร้อมทั้งคอยติดตามความเป็นอยู่และสอบถามความพึงพอใจของผู้ที่เรียนต่อต่างประเทศที่มีต่อสถาบัน สถานที่พัก สร้างความทรงจำที่ดีพร้อมนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองได้ดีขึ้น เราจึงมั่นใจและภาคภูมิในการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของผู้เรียน

5 REASONS TO STUDY ABROAD WITH US

ศูนย์แนะแนวเรียนต่อต่างประเทศแบบ One Stop Service ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ตัวแทนสถาบันชั้นนำในต่างประเทศกว่า 100 แห่ง จากหลากหลายประเทศ

เรายังตามดูแลจนถึงจุดหมายปลายทาง พร้อมทั้งคอยติดตามความเป็นอยู่ และสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสถาบัน

การันตีถึงการได้รับคำแนะนำที่ดีเพื่อเรียนต่อจากทีมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเรา เราได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครอง ที่เข้ามาใช้บริการตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา

เรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้คำปรึกษาด้วยความรับผิดชอบโดยคำนึงถึงความสำเร็จในอนาคตของผู้รับบริการเป็นเรื่องสำคัญที่สุด

Slide 1
Slide 1 - copy
Slide 1
previous arrow
next arrow

  Contact us for free consultancy

  Firstname*

  Lastname*

  email*

  Mobile *

  interesting*