York St. John University

York St John University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของเมืองที่มีรากฐานมาจากช่วงทศวรรษที่ 1840 จาก York Diocesan Training School สำหรับการศึกษาครุศาสตร์ เปิดในเดือนพฤษภาคมปี 1841ปี และ1846 มีการวางรากฐานสำหรับ Female Training School และย้ายไปที่ Ripon ในปี 1862 วิทยาลัยใน York ถูกเรียกว่า St John’s College ตั้งแต่ทศวรรษที่ 1890 ตัวมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในแคมปัสขนาดใหญ่ใจกลางเมืองทางตอนเหนือของ York ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิหารยอร์ค ที่พำนักของหนึ่งในอาร์คบิชอปแห่งสหราชอาณาจักร ที่นี่จึงเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ของโรมันที่ยังหลงเหลืออยู่

มหาวิทยาลัยมีหลากหลายภาคคณะ/สาขาวิชา ยกตัวอย่างดังนี้ 
Accounting, Economics and Finance
Children, Young People and Education
English Language and Linguistics
Japanese and Korean
Politics and International Relations
Sports and Leisure Management

มหาวิทยาลัยมีภาคคณะที่โดดเด่น จากการจัดอันดับคณะของมหาวิทยาลัยทุกแห่งใน UK ดังนี้
Rank 38th in Education, the Complete University Guide 2023