Anglo Continental

Anglo-Continental เป็นโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่เปิดสอนมาแล้วมากกว่า 75 ปีก่อตั้งขึ้นในปี 1950 ตั้งอยู่ในเมือง Bournemouth ในสหราชอาณาจักร มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 120 ประเทศด้วยกัน และได้มีการตรวจสอบหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอจาก British Council

โรงเรียนเปิดสอนคอร์สภาษาอังกฤษหลายคอร์สด้วยกัน เช่น 
Adults 16+
Business & Executive
Teacher Training
Aviation
Younger Learners, Teenagers and Vacation Students
Parent + Child